Nivo Slider Demo

Om oss


Vi tar ofta det totala ansvaret.

Vår kompetensbredd och vårt stora kontaktnät i byggbranschen gör att vi ofta arbetar som totalentreprenör.


Goda miljörelationer.

I vår miljöpolicy finns det krav på att alla material och komponenter som vi bygger in hos våra kunder ska uppfylla gällande miljökrav.


Från starten 1997

Claes Rosenlind startade företaget 1997. Verksamheten skulle i första hand omfatta om- och tillbyggnader och inriktningen formades ganska snart till att åtgärda skador efter vatten, svamp och mögel, varför försäkringsbolag utgjorde en stor del av uppdragsgivarna.

Efterhand utvecklades verksamheten och numera utgör ROT-arbeten den dominerande delen, även om vi fortfarande tillhör en av de stora experterna på hussvamp och mögelskador.

Efterfrågan på våra tjänster när det gäller reparations-, ombyggnads- och tillbyggnadsarbeten har hela tiden ökat, varför vi också har anpassat personalstyrkan till detta. Idag sysselsätter vi 14-15 personer med spetskompetenser inom husbyggen, altanbyggen, grov- och finsnickeri, mureri, svamp- och mögelsanering, plattsättning m.m.

Det är vår målsättning att kunna erbjuda personal med yrkeserfarenhet anpassad till varje enskild arbete.

År 2011 utökades personalstyrkan med de i regionen välkända och skickliga murarbröderna Johan och Anders Lindh. Samtidigt övertog vi deras Spisbutik på Storgatan 40 i Skövde.

Idag hittar du oss på Gustav Adolfs gata 46 A i Skövde, där vi ser till att du får svar på dina frågor. Där finns bl.a. Fredrik Valkvist och Johan Lindh. De åker också gärna ut och räknar på jobb, och utför dem ibland själva.

Rosenlinds Bygg AB är anslutna till Sveriges Byggindustrier.


Johan Lindh

Fredrik Valkvist
© Rosenlinds Bygg AB 2012-2018 | Om hemsidan (cookies m.m.) | Design och tillverkning: Larssonline Webbdesign